ytmp3api.com

Download MP3, MP4, WEBM, 3GP, M4A

NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU ( MV ) | TRÚC NHÂN (#NTCTMD)

NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU ( MV ) | TRÚC NHÂN (#NTCTMD)

Video Duration: 05:19

Video uploaded by: Trúc Nhân

Video release date: Jul 17, 2018

Video views: 23848410

Video likes: 165620

Video dislikes: 4434

Animation Lyrics Video - NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU | TRÚC NHÂN (#NTCTMD)

Animation Lyrics Video - NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU | TRÚC NHÂN (#NTCTMD)

Video Duration: 03:49

Video uploaded by: Trúc Nhân

Video release date: Aug 09, 2018

Video views: 371990

Video likes: 6447

Video dislikes: 69

Behind the scenes - NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU | TRÚC NHÂN ( #NTCTMD )

Behind the scenes - NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU | TRÚC NHÂN ( #NTCTMD )

Video Duration: 10:03

Video uploaded by: Trúc Nhân

Video release date: Jul 20, 2018

Video views: 277118

Video likes: 7075

Video dislikes: 64

NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU (TOTI REMIX) | TRÚC NHÂN (#NTCTMD)

NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU (TOTI REMIX) | TRÚC NHÂN (#NTCTMD)

Video Duration: 03:44

Video uploaded by: HOA HỒNG DẠI MUSIC

Video release date: Aug 11, 2018

Video views: 43856

Video likes: 640

Video dislikes: 9

TRÚC NHÂN | NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU (#NTCTMD) Reaction

TRÚC NHÂN | NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU (#NTCTMD) Reaction

Video Duration: 07:19

Video uploaded by: Angelina Eonni88

Video release date: Sep 11, 2018

Video views: 6106

Video likes: 168

Video dislikes: 4

Trúc Nhân - NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU - LIVE #NTCTMD

Trúc Nhân - NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU - LIVE #NTCTMD

Video Duration: 04:05

Video uploaded by: Trúc Nhân

Video release date: Aug 12, 2018

Video views: 283644

Video likes: 8332

Video dislikes: 69

Trúc Nhân x NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU | Cover by Charles Acoustic

Trúc Nhân x NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU | Cover by Charles Acoustic

Video Duration: 03:31

Video uploaded by: Charles Huynh

Video release date: Jul 18, 2018

Video views: 27597

Video likes: 403

Video dislikes: 12

Trúc Nhân Người Ta Có Thương Mình Đâu | MV Hàn buồn tâm trạng

Trúc Nhân Người Ta Có Thương Mình Đâu | MV Hàn buồn tâm trạng

Video Duration: 03:04

Video uploaded by: ĐIỆP BKA Channel

Video release date: Jul 20, 2018

Video views: 365

Video likes: 11

Video dislikes: 0

Người ta có thương mình đâu (Audio Lyric) - Trúc Nhân #NTCTMD

Người ta có thương mình đâu (Audio Lyric) - Trúc Nhân #NTCTMD

Video Duration: 04:10

Video uploaded by: Gu Mặn

Video release date: Aug 12, 2018

Video views: 174

Video likes: 13

Video dislikes: 1

NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU - TRÚC NHÂN | TRANG PHÙNG COVER FAPTV | (#NTCTMD)

NGƯỜI TA CÓ THƯƠNG MÌNH ĐÂU - TRÚC NHÂN  | TRANG PHÙNG COVER  FAPTV | (#NTCTMD)

Video Duration: 04:01

Video uploaded by: Trang Phùng Official

Video release date: Aug 05, 2018

Video views: 82521

Video likes: 149

Video dislikes: 6